Ζούμε σε μια εποχή που η πολιτική και κοινωνική δυσλειτουργία, οδηγεί σαφέστατα στην μεγάλη ανάγκη για ενεργοποίηση της νεανικής κοινότητας. Η τεράστια αποχή των νέων από τις εκλογικές διαδικασίες και την συμμετοχή στα κοινά, σε συνδυασμό με την απάθεια για τα πολιτικά δρώμενα, έχουν επιφέρει μια ηττοπαθή ανοχή των τάσεων της μειοψηφίας.
Η δραστηριοποίηση γύρω από την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των νέων για ζητήματα που αφορούν την νεολαία και έχουν ευρύτερο κοινωνικό αντίκτυπο, αποτέλεσε κίνητρο για την λήψη πρωτοβουλίας από τον Ευστάθιο Χρόνη, να κινητοποιηθεί και να ιδρύσει το πρώτο Δίκτυο Νέων της Μαγνησίας.

Συνειδητοποιώντας το κενό που υπάρχει στην περιοχή μας, αποφάσισε να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την δημιουργία του Δικτύου Νέων Βόλου (18-35 ετών) που θα έχει ως βασικό σκοπό την ενεργοποίηση των νέων γύρω από θέματα κοινωνικής και πολιτικής ζωής.

O στόχος του Δικτύου είναι η ανάδειξη της σημασίας της ενημέρωσης και της συμμετοχής των πολιτών -και κυρίως των νέων που αποτελούν το μέλλον της κοινωνίας- σε δράσεις και αποφάσεις που αφορούν σε πρώτο πλάνο το τοπικό επίπεδο.

Πως μπορεί να γίνει αυτό;

  • Με διοργάνωση δράσεων προς πολιτική κοινωνικοποίηση, προβληματισμό και συμμετοχή.
  • Με ενίσχυση της νεανικής κινητικότητας και παροχή ευκαιριών ενεργοποίησης.
  • Με την δημιουργία νεανικής ανανεώσιμης δεξαμενής σκέψεων και προτάσεων για την πόλη μέσα από τη μελέτη των προβλημάτων της περιοχής, την τεκμηρίωση προτάσεων και την προώθησή τους στους αρμόδιους φορείς και όργανα.
  • Με την ενημέρωση για τον σημαντικό ρόλο της νεολαίας στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων και την εξοικείωση των μελών του στα Ευρωπαϊκά εργαλεία για self-reflection και ανάδειξη των ειδικών προσόντων τους.
  • Με δικτύωση των μελών με τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Νέων, ανταλλαγή απόψεων και συλλογή εμπειριών.

Τα νέα για την έναρξη λειτουργίας του Δικτύου Νέων Βόλου, συνοδεύονται από το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον συμμετοχής και ήδη υπάρχει ένας ικανοποιητικά μεγάλος αριθμός υποψήφιων μελών, παρά το γεγονός ότι μόλις πριν λίγες ημέρες κατατέθηκε ο φάκελός του από τη νομική εκπρόσωπό του, Δήμητρα Καραγγέλη.

Το montelaki.gr θα στηρίξει ενεργά αυτή την πρωτοβουλία και καλεί τους νέους της πόλης να γίνουν μέλη μιας μεγάλης παρέας ενεργών πολιτών.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες όπως και τις διαδικασίες εγγραφής, στείλτε e-mail στο:
youthmovementvolos@gmail.com