Η νέα Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και σκοπεύει να υπερνικήσει τα εμπόδια για να ενισχυθεί η αγορά τεχνολογικών λύσεων θέρμανσης που βασίζονται στην αγροτική βιομάζα.

Η παραγωγή θερμότητας από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αγγίζει στην Ε.Ε. το 80% και παράγει το 27% των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Οι στόχοι της Ε.Ε. για το έτος 2030, αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβάνει την καταβολή περισσότερων προσπαθειών για την «απεξάρτηση» από τα ορυκτά καύσιμα. Η πολλά υποσχόμενη προοπτική για την επίτευξη αυτών των στόχων έρχεται από την ανάπτυξη εφαρμογών θέρμανσης βασισμένες στην αγροτική βιομάζα (π.χ. άχυρο, κλαδέματα, κουκούτσια, τσόφλια ξηρών καρπών, κ.α.).

Η αξιοποίηση της αγροτικής βιομάζας δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, αφού θα εξασφαλίσει επάρκεια καυσίμου και σύντομες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Μπορεί να συμβάλλει εξίσου θετικά στη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας, ενώ από τεχνολογικής απόψεως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι διαθέσιμες σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις που εξασφαλίζουν χαμηλές εκπομπές και υψηλή απόδοση.

Παρ’όλο που γενικά υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα, δεν έχουν την προβολή που θα έπρεπε και είναι γνωστά μόνο εντός της περιοχής όπου δραστηριοποιούνται. Η θεωρία ότι η αγροτική βιομάζα είναι ένα «δύσκολο» καύσιμο, οι δυσκολίες στη σύνδεση παραγωγής και ζήτησης βιομάζας καθώς και η έλλειψη καθαρού πλαισίου υποστήριξης, είναι μερικοί λόγοι που αποτρέπουν την υποστήριξη του εγχειρήματος. Έτσι, η εμπορική ανάπτυξη των εφαρμογών θέρμανσης με αγροτική βιομάζα κινείται με αργούς ρυθμούς.

Το έργο AgroBioHeat σκοπεύει να υπερνικήσει αυτά τα εμπόδια, μέσα από το ευνοϊκό πλαίσιο που σχεδιάζεται ώστε να γίνει εφικτή η εφαρμογή λύσεων θέρμανσης βασισμένων στην αγροτική βιομάζα.

Συνολικά 6 ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν στο έργο,
ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και η χώρα μας.

Από τις σημαντικότερες δράσεις που θα υλοποιηθούν στο έργο AgroBioHeat είναι

  • Επαφή και σύνδεση με τοπικούς φορείς για την ενίσχυση των μονάδων που θα υλοποιήσουν τις εφαρμογές θέρμανσης από αγροτική βιομάζα.
  • Μελέτη και προώθηση των επιτυχημένων περιπτώσεων.
  • Διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων.
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, ενίσχυσης δεξιοτήτων και κατάρτισης.


Η κοινοπραξία του έργου αποτελεί από 13 οργανισμούς
από 9 Ευρωπαϊκές χώρες, με μεγάλο εύρος δεξιοτήτων.

Συγκεκριμένα, οι φορείς του έργου είναι οι εξής: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ (Ελλάδα), Fundación CIRCE (Ισπανία), AVEBIOM (Ισπανία), BIOS BIOENERGIESYSTEME (Αυστρία), Agro Business Park (Δανία), Bioenergy Europe (Βέλγιο), Green Energy Cooperative – ZEZ (Κροατία), Green Energy Innovative Biomass Cluster (Ρουμανία), Ινστιτούτο Αγροτικής & Συνεταιριστικής Οικονομίας ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ (Ελλάδα), UABio (Ουκρανία), White Research (Βέλγιο), Agronergy (Γαλλία) και AILE (Γαλλία).

Το ΕΚΕΤΑ είναι ο συντονιστής του έργου και ηγείται των δραστηριοτήτων που αφορούν την ταυτοποίηση, μελέτη και προώθηση των επιτυχημένων παραδειγμάτων θέρμανσης με αγροτική βιομάζα, ενώ θα είναι υπεύθυνο και για τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Θέρμανσης Αγροτικής Βιομάζας.

Σε συνεργασία με το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ, το ΕΚΕΤΑ εμπλέκεται ενεργά σε δράσεις σύνδεσης και ενίσχυσης τοπικών φορέων στην Ελλάδα, ενώ θα προσφέρει την τεχνογνωσία του στο θέμα της βιοενέργειας σε νέες πρωτοβουλίες. Επίσης, θα πραγματοποιήσει εργαστηριακές δοκιμές επιλεγμένων λεβήτων αγροτικής βιομάζας, μέτρηση εκπομπών και βαθμού απόδοσης, και τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση προτάσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 15 & 16 Ιανουαρίου 2019, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των φορέων του έργου οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν μια πραγματική περίπτωση θέρμανσης με αγροτική βιομάζα στην Ελλάδα: τις εγκαταστάσεις της εταιρείας AGRIS στο Κλειδί Ημαθίας.

Το φυτώριο και ο Πειραματικός Σταθμός της εταιρείας θερμαίνονται σχεδόν αποκλειστικά με χρήση αγροτικής βιομάζας (πελλέτες ηλίανθου), επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση κόστους 20-30% σε σχέση με το μαζούτ που χρησιμοποιούσε στο παρελθόν.

Το έργο AgroBioHeat ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2019 και θα έχει τριετή διάρκεια.
Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020»
(Αριθμός συμβολαίου 818369).