Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία θεσπίστηκε το 1992 από τα Ηνωμένα Έθνη. Από τότε και κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου προωθείται η κατανόηση και η κινητοποίηση υπέρ των δικαιωμάτων αξιοπρέπειας και ευημερίας των ατόμων με αναπηρία.

Στόχος της ημέρας αυτής είναι να επισημανθεί η σημαντικότητα της βελτίωσης των υποδομών της κοινωνίας όπως και η αύξηση του βαθμού ένταξης των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής.

Περισσότερα από 80 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ υποφέρουν από κάποια αναπηρία σε κάποιον βαθμό. Η προσβασιμότητα αποτελεί προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή τους και τον ενεργό τους ρόλο στην κοινωνία.

Το 2011, η ΕΕ επικύρωσε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (UNCRPD) η οποία έχει υπογραφεί και επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της. Η σύμβαση αυτή, αντιμετωπίζει την αναπηρία ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλύπτει τα ατομικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, καθώς και ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής.

Η πρόταση της ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα αποτελεί βασική αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η ετήσια διάσκεψη για την ημέρα ατόμων με αναπηρία που θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 3 και 4 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, συμπίπτει με την απονομή του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης, με το οποίο αναγνωρίζονται οι προσπάθειες που κατέβαλαν πόλεις για να γίνουν πιο προσβάσιμες για τους πολίτες τους.

Αυτό που επισημαίνεται κάθε χρόνο είναι ότι η αναπηρία δεν είναι νόσος, είναι αποτέλεσμα περιβαλλοντολογικών ή οργανικών αιτιών, που δημιουργούν ένα σύνολο εμποδίων σε σημαντικές πτυχές της ζωής. Είναι μια κατάσταση που θέτει διαφορετικούς όρους και διαφορετικές συνθήκες στην ζωή του ανθρώπου.

Τα άτομα με αναπηρία, αντιμετωπίζουν καθημερινά πολλά εμπόδια και η κοινωνία πολλές φορές δε λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, τις δυνατότητες και τις δικές τους ανάγκες. Η αναπηρία ουσιαστικά προκύπτει από το αποτέλεσμα της σχέσης των ικανοτήτων ενός ατόμου και των απαιτήσεων του περιβάλλοντος.

Αναπηρία, λοιπόν, δεν σημαίνει ανικανότητα σημαίνει ασυμβατότητα!
Υπό συνθήκες ίσης μεταχείρισης, όλοι είμαστε το ίδιο ικανοί για όλα.

Η προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, η ελεύθερη μετακίνηση των συμπολιτών μας με αναπηρίες στην πόλη, η εξασφάλιση των προϋποθέσεων και η ενθάρρυνση συμμετοχής τους σε κάθε πτυχή της ζωής, είναι ευθύνη όλων μας.

Οι ενέργειες και οι συμπεριφορές μας, αποτελούν το πλέγμα προστασίας των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία.